Bygningsmontør

Uddannelsen
Bygningsmontør er trin 1 af bygningssnedkeruddannelsen.
Som bygningsmontør arbejder du hovedsageligt i snedker- eller tømrervirksomheder, som løser opgaver, der er orienteret mod byggepladsen. I dag styres snedkeri-maskiner af cnc- og cam-computere, men når du færdiggør produktet, foregår en del af arbejdet stadig i hånden. Som bygningsmontør skal du kunne snakke med folk fra mange forskellige brancher, og du skal være serviceminded i mødet med dine kunder. Du skal være indstillet på at arbejde både udendørs og indendørs og kunne arbejde i højder på stilladser. Ydermere skal du kunne samarbejde i et arbejdssjak, med forskellige faggrupper på en byggeplads og i en virksomhed.

Varighed
Uddannelsens varighed varierer, alt efter om du kommer direkte fra folkeskolen, hvor mange trin, du vælger at gennemføre, og om du tager uddannelsen på et EUX-forløb. Elever, der kommer fra folkeskolen, eller op til 11 måneder efter, starter på grundforløbets 1. del. Alle andre, herunder elever med en uddannelsesaftale, starter på grundforløbets 2. del. Hovedforløbet veksler mellem praktik og 3 x 5 ugers skoleforløb og afsluttes med en svendeprøve.

Er du fyldt 25 år, tilrettelægges uddannelsen individuelt og afhænger af dine erfaringer. Du kan læse mere her.

Grundforløb
Grundforløbet tages på en erhvervsskole og varer 40 uger (G1+G2), hvis du kommer direkte fra folkeskolen, eller 20 uger (G2) for alle andre. Her får du en generel introduktion til faget og du tilegner dig en række kompetencer, viden og færdigheder i forhold til tegning, materialer, værktøjer og maskiner, og samlingsmetoder. Se uddybende kompetencemål. Derudover skal du gennemgå grundfagene matematik F og teknologi F, og du gennemfører følgende certifikatfag: Epoxy kursus, maskinkørekort, opstilling af rulle- og bukkestillads, førstehjælp og elementær brandbekæmpelse.

Hovedforløb
Efter grundforløbet fortsætter du uddannelsen på hovedforløbet. Her finder du en virksomhed, hvor du kan komme i lære og arbejde med faget på en rigtig arbejdsplads. Undervejs i dit praktikforløb bliver du indkaldt til tre skoleophold, hvor du får mulighed for både teoretisk og praktisk fordybelse også i forhold til de dele af faget, som du muligvis ikke har stiftet bekendtskab med i din praktikvirksomhed.

Fagene på hovedforløb
I løbet af de 15 ugers hovedforløb har du 11 ugers obligatoriske uddannelsesspecifikke fag fordelt på følgende emner; IT og CAD/Cam, design og formgivning, byggeri og energiforståelse, montering af bygningsdele og inventar, industriel og håndværksmæssig fremstilling af vinduer og døre, industrielt plademøbel, og arbejdsmiljø. Ud over det håndværksmæssige skal du bestå et grundfag, teknologi. Derudover har du i alt to ugers valgfrie specialefag på hovedforløbet, hvor du kan vælge mellem en række fag. Du har yderligere ret til fire ugers faglig påbygning, hvor du kan tage valgfrie specialefag. Du har også mulighed for studierettet påbygning, hvor du kan supplere erhvervskompetencen med hel eller delvis studiekompetence. Henvend dig til din skole for yderligere information.   

Talentspor og højniveaufag
Der er mulighed for at tage enkeltfag på højere niveauer, eller hele uddannelsen på talentspor. På Talentsporet løfter du 9 uger ud af 15 ugers skoleundervisning på hovedforløbet til et højere niveau. Læs mere her.

Arbejdsområde
Som bygningsmontør kan du arbejde med montering af præfabrikerede vinduer, døre, inventar, gulve og lofter med mere ude hos kunder. På byggepladser anvender du blandt andet el-håndværktøj til at udføre arbejdet.

Ansættelsesområde
Du kan få ansættelse i små og store snedker- og tømrervirksomheder, og døre og vinduesvirksomheder.

Videreuddannelse
Som bygningsmontør kan du fortsætte på trin 2, og gennemføre uddannelsen som bygningssnedker.
Du kan læse mere om videregående uddannelser her.

Hvor kan jeg uddanne mig til bygningsmontør?

Erhvervsskolen Nordsjælland, Hillerød

EUC NORD, Hjørring

EUC Syd, Sønderborg

Herningsholm Erhvervsskole

Next Uddannelse København

Syddansk Erhvervsskole

Roskilde Tekniske Skole

Skive College

Svendborg Erhvervsskole & Gymnasier

Praktikplads?
Her kan du få hjælp til af finde en praktikplads.