Værktøj

For bygningssnedkerelever, møbelsnedkerelever og orgelbyggerelever er der i overenskomsten fastsat, at virksomheden udleverer værktøj i henhold til den værktøjsfortegnelse, som Snedkerfagets Fællesudvalg har udarbejdet. Det fremgår også af overenskomsten, at parterne afregner efter aftale mellem dem.

MØBELSNEDKER-, ORGELBYGGERLÆRLINGE-, TRÆOPERATØR-MØBEL-VÆRKTØJSLISTE

Det anførte værktøj udleveres, som personligt værktøj, til lærlingen ved uddannelsens påbegyndelse.
Lærlingen og praktikstedet aftaler en rimelig ordning for afregning af værktøj efter faktureret pris. Værktøjet skal være af god kvalitet.
Herudover skal der på værkstedet forefindes det nødvendige fællesværktøj, herunder elektriske håndmaskiner.