Tiltrækning af lærlinge

 

Aktiviteter målrettet branchens lærlinge og tiltrækning af flere unge til faget

  • Udvikling af erhvervsuddannelsen til snedker
  • Ansvarlig for afvikling af fagenes svendeprøve
  • Udstedelse af svendeprøvebevis
  • Assistance i forbindelse med ophør af uddannelsesaftale og fremskaffelse af ny læreplads
  • Informationsaktiviteter målrettet unge, deres forældre, folkeskolen samt den landsdækkende UU-vejledning
  • Opsøgende kontakt med lærlinge på erhvervsuddannelses-indgangen Bygge/anlæg
  • Formidling af branchens ledige lærepladser
  • Forsøgs- og udviklingsprojekter