Orgelbygger

 

Uddannelsen

Danmark har en lang tradition for at bygge orgler, og Kirkeministeriet har hidtil sørget for, at der i næsten alle kirker findes et rigtigt orgel og ikke blot en elektronisk efterligning.

Et orgel er ikke kun et musikinstrument med en flot brusende lyd. Det er også et mesterværk af håndværksmæssige og tekniske finesser. Du lærer den svære kunst at bygge et orgel. Arbejdet består i første omgang i at tegne og lave beregninger. Når der opføres nye kirker, fremstiller orgelbyggervirksomheden det nye orgel, så det passer til kirkerummets størrelse og akustik og der arbejdes tæt sammen med en arkitekt, før orgelbyggeriet går i gang. Orgelbyggererhvervet er et lille erhverv med få, men værdsatte virksomheder. Orgelbyggeren bruger en del tid på at vedligeholde og stemme orgler i kirkerne og i de få koncertsale, hvor der er orgler. Nogle orgelbyggere får opgaver i udlandet. Derfor lærer du også om forskellige landes orgelmusik og traditioner

EUX

Der er mulighed for et eux-forløb. Læs mere her.

Varighed

Uddannelsens varighed varierer, alt efter om du kommer direkte fra folkeskolen og om du tager uddannelsen på et EUX-forløb. Lærlinge, der kommer fra folkeskolen, eller op til 11 måneder efter, starter på grundforløbets 1. del. Alle andre, herunder lærlinge med en uddannelsesaftale, starter på grundforløbets 2. del. Hovedforløbet veksler mellem læreplads og 6 x 5 ugers skoleforløb. Uddannelsen afsluttes med en svendeprøve.


Grundforløb

Grundforløbet tages på en erhvervsskole og varer 40 uger (G1+G2), hvis du kommer direkte fra folkeskolen, eller 20 uger (G2) for alle andre. Her får du en generel introduktion til faget og du tilegner dig en række kompetencer, viden og færdigheder i forhold til tegning, materialer, værktøjer og maskiner, og samlingsmetoder. Se uddybende kompetencemål. Derudover skal du gennemgå grundfagene matematik F og teknologi F, og du gennemfører følgende certifikatfag: Epoxy kursus, maskinkørekort, opstilling af rulle- og bukkestillads, førstehjælp og elementær brandbekæmpelse.

Hovedforløb

Efter grundforløbet fortsætter du uddannelsen på hovedforløbet. Her finder du en virksomhed, hvor du kan komme i lære og arbejde med faget på en rigtig arbejdsplads. Undervejs i dit lærlingeforløb bliver du indkaldt til seks skoleophold, hvor du får mulighed for både teoretisk og praktisk fordybelse også i forhold til de dele af faget, som du muligvis ikke har stiftet bekendtskab med i din lærepladsvirksomhed.

Fagene på hovedforløbet

I løbet af de 30 ugers hovedforløb har du 22 ugers obligatoriske uddannelsesspecifikke fag fordelt på følgende emner; IT og CAD/CAM, design og formgivning, industriel og håndværksmæssig fremstilling af plademøbler, møbler og siddemøbler, elementmontage, orgel, dokumentation og bearbejdning, Orglets klanlige materialer og arbejdsmiljø. Ud over det håndværksmæssige skal du bestå to grundfag, fremmedsprog og teknologi. Derudover har du i alt fire ugers valgfrie specialefag på hovedforløbet, hvor du kan vælge mellem en række fag. Du har yderligere ret til fire ugers påbygning, hvor du kan tage valgfrie specialefag. Du har også mulighed for studierettet påbygning, hvor du kan supplere erhvervskompetencen med hel eller delvis studiekompetence. Henvend dig til din skole for yderligere information

Talentspor og højniveaufag

BEMÆRK! Det er ikke muligt at blive optaget på Talentspor fra 1. august 2019.
Der er mulighed for at tage enkeltfag på højere niveauer, eller hele uddannelsen på talentspor. På Talentsporet løfter du 17 uger ud af 30 ugers skoleundervisning på hovedforløbet til et højere niveau.

Arbejdsområde

Som orgelbygger kan du være med til at fremstille delene til et orgel på et værksted. Du kan også arbejde ude med samling og opsætning af orgler, løbende eftersyn og stemning af orgler. På værkstedet kan du opstille og anvende stationære maskiner. Du anvender el-håndværktøj og værktøj, pudser, samler og overfladebehandler produkterne. Du kommer også til at arbejde med kvalitetssikring. Du taler med kunder og planlægger arbejdsopgaver i forbindelse opsætning og eftersyn af orgler

Ansættelsesområde

Du kan få ansættelse i et orgelbyggeri eller hos små og store møbelproducerende virksomheder og inventarvirksomheder. Du kan også vælge at blive selvstændig med egen virksomhed.

Videreuddannelse

Som udlært orgelbygger kan du tage en uddannelse som produktionsteknolog, designteknolog, bygningskonstruktør og energiteknolog med mere. Med gymnasiale suppleringsfag eller en EUX får du adgang til en videregående uddannelse som arkitekt, designer eller ingeniør med mere. Du kan læse mere her.

Hvor kan jeg uddanne mig til orgelbygger?

Uddannelsen som orgelbygger inden for Snedkeruddannelsen kan tages på:

EUC Syd, Sønderborg
Next Uddannelse København

Læreplads?

På lærepladsen.dk kan du få hjælp til af finde en læreplads.

Tilbage til snedkeruddannelser