Træets Efteruddannelser (TE)

 

Træets Efteruddannelsesudvalg er et efteruddannelsesudvalg, der er nedsat i henhold til lov om Arbejdsmarkedsuddannelse mv. Udvalget er sammensat af repræsentanter for arbejdsgivere og arbejdstagere indenfor træ- og møbelindustrien og byggeriet

Efteruddannelsesudvalget har til opgave at udarbejde analyser af og forslag til arbejdsmarkedsrelevant kom­pe­ten­ce­ud­vik­ling for voksne. I den forbindelse udvikler TE efteruddannelseskurser, materialer og læreruddannelse. Alle AMU mål kan findes på www.amukurs.dk. Her findes også en oversigt over hvilke kurser, der udbydes som garantikurser hvert halve år.

Det er de enkelte uddannelsescentre, erhvervsskoler eller AMU-centre, som har en godkendelse, der udbyder og gennemfører kurserne. Inden for Træets Efteruddannelser er Skive Tekniske Skole og Herningsholm Erhvervsskole godkendt til at udbyde efteruddannelse. Derudover låner andre erhvervsskoler godkendelse til at udbyde enkelte kurser.

Udvalget er paritetisk sammensat med repræsentanter fra Træ- og Møbelindustrien / DI (3), Dansk Byggeri (1) og Dansk Håndværk (1), og 3 repræsentanter fra 3F Fagligt Fælles Forbund. Udvalget mødes ca. 4 gange årligt.

 

Liste over medlemmer

Udpeget af Træ- og møbelindustrien (TMI/DI)

Udpeget af Forbundet 3F

Næstformand
Birgitte Winge
Chefkonsulent
TMI/DI
H.C. Andersens Boulevard 18
1553 København V
Tlf.: 33 77 38 93
Mobil: 29 29 46 58
E-mail: biw@di.dk

Formand
Morten Silo-Bøjstrup
Forhandlingssekretær
3F Industrigruppen
Kampmannsgade 4
1790 København V
Tlf.: 88 92 04 07
Mobil: 21 45 57 62
E-mail: Morten.silo-bojstrup@3f.dk

Jeppe Ravn Frederiksen
Production Supervisor
Carl Hansen & Søn A/S
Hylkedamvej 77-79
5591 Gelsted
Tlf.: 40 25 92 86
E-mail: jrf@carlhansen.dk

Odin Vex
Lokal Faglig medarbejder
3F Vestfyn
Langelandsvej 3
5500 Middelfart
Tlf.: 70 30 09 68
Mobil: 26 84 99 20
E-mail: odin.vex@3F.dk

Jens Kiærskou
Produktionschef
Nobia Denmark A/S
Heimdalsvej 8
8850 Bjerringbro
Tlf.: 52 34 59 47
E-mail: jpk@nobia.dk

Rene Rosenkrans
Faglig medarbejder
Faglig Industri
3F Midtfjord
Havremarken 31
9690 Fjerritslev
Tlf.: 21 44 63 48
E-mail: rene.rosenkrans@3f.dk

Udpeget af Dansk Håndværk

Udpeget af DI – Dansk Byggeri

Morten Frihagen
Adm. direktør
Dansk Håndværk
Islands Brygge 26
2300 København S
Tlf.: 32 63 04 70
E-mail: dhv@dhv.dk 

 

Benjamin Frank Rosenberg Jensen
Konsulent
Dansk Industri / TMI
H.C. Andersens Boulevard 18
1553 København V
Tlf.: 33 77 30 56
Mobil: 52 18 59 32
E-mail: bfrj@di.dk