Hele år 2014 – 2017

AMU statistikken er opdateret med tal for 3. kvartal 2017. Statistikken viser udviklingen i alle 4 kvartaler de seneste 4 år opgjort på kernemål. Kernemålene er de AMU kurser som er udviklet af det udvalg, som også er udviklingsansvarligt for FKB én. For hver FKB, kan du via linket hente en detaljeret oversigt over, hvor mange kursister, der har været på hvert af den pågældende FKB´s kernemål. Kurser med et deltagerantal på 5 eller derunder vises dog ikke i oversigten, hvilket kan resultere i en højere sammentælling i total.

Antal kursister på de enkelte kurser i FKB´ere. Opgørelse pr. hele år. 2014 2015 2016 2017
               Produktion af møbler, orgler, vinduer mv. 799 708 325 366
Bolig og autointeriørmontering 210 68 189 117