Snedkerfagets Fællesudvalg (SFU)

 

Snedkerfagets Fællesudvalg udfylder i henhold til lov om erhvervsuddannelserne de overordnede ansvarsområder for Snedkeruddannelsen med specialerne: Bygningssnedker, Møbelsnedker og Orgelbygger.

Udvalget er paritetisk sammensat med 4 repræsentanter fra 3F Dansk Byggeri og 4 repræsentanter fra 3F Industrigruppen. Udvalget mødes ca. 4 gange årligt.

 

Liste over medlemmer

Udpeget af Forbundet 3F

Udpeget af DI – Dansk Byggeri

Næstformand
Morten Silo-Bøjstrup
Forhandlingssekretær
3F Industrigruppen 
Kampmannsgade 4
1790 København V
Tlf.: 88 92 04 07
Mobil: 21 45 57 62
E-mail: Morten.silo-bojstrup@3f.dk

Formand
Snedkermester Malte Gormsen
Malte Gormsen ApS
Hørkær 34
2730 Herlev
Tlf: 32548283
Mobil: 28263099
E-mail: malte@maltegormsen.dk

Odin Vex
Lokal Faglig medarbejder
3F Vestfyn
Langelandsvej 3
5500 Middelfart
Tlf.: 70 30 09 68
Mobil: 26 84 99 20
E-mail: odin.vex@3F.dk

Snedkermester Thomas Jørgensen
Gl. Landevej 14, Obbekær
6760 Ribe
Tlf.: 75 44 12 42
Mobil: 21 78 11 86
E-mail: thomas@obbekjaer-vinduer.dk

Per Hørby Pedersen
Faglig Sekretær
3F Aalborg
Hadsundvej 184
9000 Aalborg
Tlf.: 22 66 06 63  
E-mail: per.pedersen@3f.dk

Benjamin Frank Rosenberg Jensen
Konsulent
Dansk Industri / TMI
H.C. Andersens Boulevard 18
1553 København V
Tlf.: 33 77 30 56
Mobil: 52 18 59 32
E-mail: bfrj@di.dk

Elise Andsager
Uddannelseskonsulent
3F Industrigruppen
Kampmannsgade 4
1790 København V
Tlf.: 70 30 03 00
Mobil: 26 22 08 67
E-mail: elise.andsager@3f.dk

Snedkermester Anders Rønne
JJI Akustik & Inventar A/S
Baltorpbakken 5
2750 Ballerup
Mobil: 26 21 66 71
E-mail: anders_ronne@outlook.dk