LUU snedker

Snedkeruddannelsen udbydes med specialerne: Bygningssnedker, Møbelsnedker og Orgelbygger. Grundforløbet for snedkeruddannelsen udbydes på 11 forskellige erhvervsskoler og hovedforløbet udbydes på 9 forskellige erhvervsskoler. Orgelbyggeruddannelsen følger møbelsnedkeruddannelsen, undtagen det sidste hovedforløb for orgelbygger, som kun udbydes på Next Uddannelse København.

De lokale uddannelsesudvalg er paritetisk sammensat, og hvert udvalg på en skole har normalt 2 repræsentanter fra DI / Dansk Byggeri og 2 repræsentanter fra 3F Fagligt Fælles Forbund. Medlemmerne af de lokale uddannelsesudvalg for snedkeruddannelsen er også udpeget som skuemestre, der bedømmer afsluttende prøver og svendeprøver. Skuemestrene bedømmer løbende på andre skoler, end den skole de kommer fra.

Find medlemmer af de lokale uddannelsesudvalg for bygningssnedker- og møbelsnedkeruddannelserne

U/Nord

EUC Nord

EUC Syd

Herningsholm Erhvervsskole

NEXT Uddannelse København

Roskilde Tekniske Skole

Skive College

Svendborg Erhvervsskole & Gymnasier

Syddansk Erhvervsskole