Logbog.nu

Den digitale logbog

Det er vigtigt for uddannelseskvaliteten, at skole, lærested og lærling kommunikerer om lærlingens faglige udvikling og uddannelsesforløb.

Ifølge Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser § 88 skal lærestedet ved afslutningen af en oplæringsperiode udfylde en oplæringserklæring, som oplyser hvilke arbejdsområder og funktioner lærlingen har været beskæftiget med i virksomheden, om lærlingen har nået målene for oplæringsperioden, og en angivelse af virksomhedens vurdering af lærlingens eventuelle særlige behov med hensyn til efterfølgende skoleundervisning og oplæring.

Det faglige udvalg udfærdiger blanketter til brug for erklæringerne om oplæring = den digitale logbog.nu. Lærlingen opretter sig i logbog.nu og anmoder gennem logbog.nu lærestedet / skoleoplæringscentret om at udfylde oplæringserklæringen.
Lærested / skoleoplæringscentret udfylder erklæringen om oplæring i samarbejde med lærlingen.
Lærestedet / skoleoplæringscentret sender den udfyldt oplæringserklæring til skolen og lærlingen.

Den digitale logbog letter opgaven med at udfylde og indsende oplæringserklæringen for lærestedet. På den måde understøtter den digitale logbog, at den vigtige kommunikation mellem lærested, skole og lærling finder sted.

Materiale om Logbog.nu

Herunder findes yderligere materiale, som kan hjælpe dig i gang med at bruge Logbog.nu.

Explainervideo, der forklarer hvordan du kommer i gang med at bruge logbog.nu

 

Oplæringsmål for uddannelserne

PowerPoint fra webinar afholdt den 4. og  9. januar 2024

Spørgsmål og svar

Optagelse af webinar afholdt den 9. januar 2024

 

 

–––––––––––––––––––

Links til fysiske logbøger for lærlinge påbegyndt uddannelsen inden 01.08.2023

Herunder kan de enkelte logbøger downloades som pdf.

Møbelsnedker

Orgelbygger

Bygningssnedker

Maskinsnedker