Lokale Uddannelsesudvalg

De lokale uddannelsesudvalgs opgaver

  • Rådgive og formidle samarbejde imellem skole og det lokale erhvervsliv.
  • Medvirke til, at lærlingeuddannelsen følger de mål og rammer, som er beskrevet i bekendtgørelsen og uddannelsesordningen for den enkelte uddannelse.
  • I samråd med skolen at fastlægge undervisningsplanen for uddannelsen på skolen.
  • I samråd med skolen at sikre udbuddet af skolens valgfag og uddannelsens valgfri specialefag.
  • Rådgive det faglige udvalg i godkendelsen af lokale lærepladsvirksomheder.
  • Medvirke til at opklare og forlige en uoverensstemmelse mellem lærling og lærepladsvirksomhed.
  • Afholde eller deltage i afholdelsen af svendeprøverne.
  • Inddrages i skolen tilrettelæggelse af evt. skolepraktik og kvalitetssikring af lærlingenes uddannelse.
  • Arbejde med at skaffe de nødvendige lærepladser i lokalområdet.
  • Samarbejde med skole og andre udvalg inden for området om skolens indsats og udbud af efteruddannelseskurser i lokalområdet.