Wednesday 20. December 2023

Invitation til introduktion af digital logbog

 

Snedkernes Uddannelser har på vegne af de faglige udvalg for uddannelserne fået udviklet en ny digital logbog for at lette opgaven for lærestederne med at udfylde og indsende oplæringserklæringer til lærlinge og skoler. Logbog.nu er et vigtigt redskab til, at lærling, lærested og skole kan kommunikere om og følge den enkelte lærlings faglige fremdrift.

Vi indbyder jer derfor til webinar med introduktion til det nye digitale værktøj i starten af 2024. Der vil være to muligheder for at deltage:

På webinarerne vil uddannelseskonsulenterne Sigrid Hansen og Hanne Pein gennemgå Logbog.nu, og Lærepladsprojektet (tidligere Praktikprojektet mellem 3. og 4. hovedforløb), som også er et oplæringsmål. Der vil være mulighed for at stille spørgsmål.

Vi håber at mange af jer deltager, så I kan nå at introducere GF2-eleverne til værktøjet inden de afslutter.

Tilbage til nyhedsoversigt