En dynamisk branche i vækst, der mangler dygtige faglærte medarbejdere

 

 Byggebranchen har omkring 170.000 medarbejdere, der arbejder med alt fra anlæg af veje, byggeri af nye boliger, erhvervsbyggerier og restaurering og renovering af eksisterende bygninger mm.

Byggebranchen er rig på traditioner for godt håndværk, overlevering og erfaringer, men det er også en branche i rivende udvikling med mange udfordringer. Øgede krav til energireducering og forbrug i bygninger, klimaændringer der stille krav til forståelse og udførsel af bygningernes klimaskærme, krav om bæredygtige løsninger og forbedrede miljøforhold, digitalisering af byggeriet, intelligente materialer osv.

 

Alle disse faktorer betyder at branchen har brug for ressourcestærke elever, som udover at lære det grundlæggende håndværk også skal tilegne sig ny viden i forhold til nye krav, nye produkter, nye værktøjer og materialer osv.

Kommunikation er en vigtig faktor i byggebranchen. Både når mange fag skal samarbejde på tværs om at få de forskellige dele af et byggeri til at lykkes, og når håndværkeren skal kommunikere med arkitekten, kunden eller beboeren, som ofte forventer at få rådgivning til hvordan en opgave kan løses.

"

Jeg sætter stor pris på at arbejde med detaljer og sikre kvalitet. Jeg valgte selv at blive bygningssnedker, fordi jeg er glad for at arbejde med materialet træ. Først troede jeg, at jeg skulle være tømrer, men min sans for detaljen gjorde, at jeg blev rådet til at blive bygningssnedker i stedet.

— Mathias, bygningssnedker


Hovedparten af bygningssnedkerne uddannes i snedker- og tømrervirksomheder, og arbejder med opgaver inden for restaurering, ombygninger og renovering af eksisterende bygningsmasse og nybyggeri.

Bygningssnedkeruddannelsen (3-4 år) giver kompetencer inden for 3D tegning, teknologi, brug af værktøj, håndværktøj, maskiner, kendskab til materialer, produktudvikling og kvalitetsstyring.

Det laver en bygningssnedker

Bygningssnedkeruddannelsen har også fokus på energirigtigt byggeri, renovering af bygningsdele og på samling og overfladebehandling af inventar.

Læs mere om uddannelsen til bygningssnedker

Studievejledning

Hvis du har brug for vejledning, skal du kontakte studievejledningen på den skole, du ønsker at søge optagelse på.

Roskilde Tekniske Skole

Skive College

Syddansk Erhvervsskole

EUC Nord

U/Nord

Herningsholm Erhvervsskole

Svendborg Erhvervsskole

EUC Syd

Next Uddannelse København

EUC Nordvestsjælland