Maskinsnedker

 

Maskinsnedkeren er håndværkeren, der står bag mange af de produkter, vi omgiver os med i hverdagen. Det gælder både møbler, køkkener, døre, vinduer, gulve, lofter og meget mere. Maskinsnedkeruddannelsen er en erhvervsuddannelse. Det betyder, at uddannelsen veksler mellem skoleophold på en erhvervsskole og lærlingeforløb i den virksomhed, du har en uddannelsesaftale med. Uddannelsen giver en grundlæggende viden om de materialer, maskiner og udstyr, som bruges i jobbet. Du lærer at planlægge et produktionsforløb, og hvordan man programmerer og betjener avancerede maskiner.

Du kan afslutte uddannelsen som:

  • Maskinsnedker (3 år og 3 – 9 mdr.)
  • Produktionsassistent – døre og vinduer (2 år)
  • Produktionsassistent – møbel (2 år)

EUX

Der er mulighed for et Eux-forløb

Varighed

Uddannelsens varighed varierer, alt efter om du kommer direkte fra folkeskolen, hvor mange trin, du vælger at gennemføre, og om du tager uddannelsen på et EUX-forløb. Lærlinge, der kommer fra folkeskolen, eller op til 11 måneder efter, starter på grundforløbets 1. del. Alle andre, herunder lærlinge med en uddannelsesaftale, starter på grundforløbets 2. del. Hovedforløbet veksler mellem læretid og 6 x 5 ugers skoleforløb og afsluttes med en svendeprøve.

Er du fyldt 25 år, tilrettelægges uddannelsen individuelt og afhænger af dine erfaringer. Læs mere om Erhvervsuddannelse for voksne

 

Grundforløb

Grundforløbet tages på en erhvervsskole og varer 40 uger (G1+G2), hvis du kommer direkte fra folkeskolen, eller 20 uger (G2) for alle andre. Her får du en generel introduktion til faget, og du tilegner dig en række kompetencer, viden og færdigheder i forhold til tegning, materialer, værktøjer og maskiner, og samlingsmetoder. Se uddybende kompetencemål. Derudover skal du bestå grundfagene matematik F og teknologi F, og du gennemfører følgende certifikatfag: Epoxy kursus, maskinkørekort, førstehjælp og elementær brandbekæmpelse.

Hovedforløb

Efter grundforløbet fortsætter du uddannelsen på hovedforløbet. Her finder du en virksomhed, hvor du kan komme i lære og arbejde med faget på en rigtig arbejdsplads. Undervejs i dit lærlingeforløb bliver du indkaldt til seks skoleophold, hvor du får mulighed for både teoretisk og praktisk fordybelse også i forhold til de dele af faget, som du muligvis ikke har stiftet bekendtskab med i din lærepladsvirksomhed.

Fagene på hovedforløbet

I løbet af de 30 ugers hovedforløb har du 22 ugers obligatoriske uddannelsesspecifikke fag fordelt på følgende emner; IT og CAD/Cam, design og formgivning, robotteknologi, industriel og håndværksmæssig fremstilling af vinduer og døre, plademøbler og møbler og siddemøbler og arbejdsmiljø. Ud over det håndværksmæssige skal du bestå to grundfag; fremmedsprog og teknologi. Derudover har du i alt fire ugers valgfrie specialefag på hovedforløbet, hvor du kan vælge mellem en række fag. Du har yderligere ret til fire ugers faglig påbygning, hvor du kan tage valgfrie specialefag. Du har også mulighed for en studierettet påbygning, hvor du kan supplere erhvervskompetencen med hel eller delvis studiekompetence. Henvend dig til din skole for yderligere information.   

Talentspor og højniveaufag

BEMÆRK! Det er ikke muligt at blive optaget på Talentspor fra 1. august 2019.
Der er mulighed for at tage enkeltfag på højere niveauer, eller hele uddannelsen på talentspor. På Talentsporet løfter du 16,5 uger ud af 30 ugers skoleundervisning på hovedforløbet til et højere niveau. Læs mere om Talentspor.

Arbejdsområde

Som maskinsnedker er du med til at fremstille mange af de produkter, vi omgiver os med i hverdagen. Du vil opstille stationære maskiner, og programmerer højteknologiske CNC-maskiner og robotter. Ydermere får du kendskab til design og materialer, og du deltager i planlægning, styring og optimering af processen i en produktion. Ligeledes arbejder du med kvalitetssikring af de produkter, som virksomheden producerer.

Ansættelsesområde

Du kan få ansættelse i flere forskellige brancher, såsom store og små møbelvirksomheder, døre- og vinduesvirksomheder, køkken- og inventarvirksomheder, savværker, snedker- og tømrerværksteder og plastindustrien. Der vil være store muligheder for at få job i udlandet. Endvidere kan du som maskinsnedkere få job i en udviklingsafdeling eller blive produktionsleder i ovennævnte typer af virksomheder. Du kan også vælge at blive selvstændig med egen virksomhed.

Videreuddannelse

Med et svendebrev som maskinsnedker kan du tage uddannelsen som designteknolog, produktionsteknolog, bygningskonstruktør og energiteknolog. Med gymnasiale suppleringsfag eller EUX får du blandt andet adgang til en videregående uddannelse som ingeniør, designer eller arkitekt. Læs mere om videreuddannelse her.

Hvor kan jeg uddanne mig til maskinsnedker?

Læreplads?

Her kan du få hjælp til af finde en læreplads.

Tilbage til snedkeruddannelser