Merit / ændring i uddannelsestid

 

Afkortning og merit

Se de faglige udvalgs bestemmelser for afkortning for den enkelte uddannelse:

Maskinsnedker

Bygningssnedker og møbelsnedker

Boligmontering

Ortopædist

Nedsættelse af den samlede uddannelsestid

Det faglige udvalg tager stilling til afkortning af den samlede uddannelsestid for lærlinge på baggrund af nedenstående ansøgningsskema.

Da der kun afholdes svendeprøver to gange om året, forkortes uddannelsestiden altid i perioder på 6 måneder. Såfremt lærested og lærling er enige om, at lærlingen kan bestå svendeprøven 6 måneder tidligere end anført i uddannelsesaftalen, kan det faglige udvalg imødekomme ansøgningen.

Forlængelse af uddannelsestiden

Lærling og/eller virksomheden kan ansøge om forlængelse af uddannelsestiden, hvis en lærling:

  1. På grund af sygdom er fraværende fra praktikvirksomheden i mere end 10 procent af den fastsatte uddannelsestid.
  2. Er fraværende fra virksomheden på grund af supplerende skoleundervisning.
  3. Har orlov i forbindelse med graviditet, barsel eller adoption efter lovgivningen herom eller
  4. Har nedsat arbejdstid eller arbejdsfrihed på grund af særlige forhold.


Da der kun afholdes svendeprøver to gange om året, forlænges uddannelsestiden altid i perioder på 6 måneder uanset fraværets længde.

Blanket til anvendelse ved ansøgning om ændring i uddannelsestid

Ændring i uddannelsestid (pdf)