Maskinsnedker

Præmiering af årets tre bedste svendeprøver for maskinsnedkerlærlinge


Træindustriens Uddannelsesudvalg har besluttet at sætte spot på de maskinsnedkerlærlinge, der udmærker sig i forbindelse med svendeprøven. I forbindelse med Træets Årsdag i juni måned vil årets tre bedste svendeprøver blive præmieret med: 

 1. præmie: 30.000 
 2. præmie: 20.000
 3. præmie: 10.000

Præmierne doneres af Træets Uddannelses- og Udviklingsfond.

Udvælgelse af bruttomålgruppe — intern dommerkomité på skolerne

Dommerkomitéen består af:

 • 2 skuemestre
 • 1-2 faglærere
 • Ansvarlig uddannelsesleder

I forbindelse med bedømmelsen af svendeprøver blandt maskinsnedkere udvælger de to pågældende skuemestre, faglærer samt uddannelsesleder blandt svendeprøverne den eller de svendeprøver, som de vurderer værdig til indstilling. Det sker løbende i forbindelse med afvikling af de respektive svendeprøver i løbet af det pågældende år. 

Udvælgelse sker med baggrund i en række kriterier, der er nærmere beskrevet i det nedenstående.

Der tages billede af den pågældende svendeprøve og lærlingen gøres opmærksom på, at projektet indstilles til præmiering fra skolen. Lærlingen skal opbevare projektet og dokumentation, så det i forbindelse med evt. præmiering kan fremvises. 

Indstilling af lærlinge pr. skole

Hvert år ultimo marts måned – første gang i foråret 2009 – indstiller den enkelte skole svendeprøver til Det Faglige Udvalg.

Indstilling af antal vægtes med udgangspunkt i den relative fordeling af lærlinge, der har gennemført svendeprøven på de respektive skoler i det indeværende år. 

 1. lærling = 1 - 5
 2. lærlinge = 6 - 10
 3. lærlinge = > 12

Ekstern Dommerkomité

På baggrund heraf foretager en ekstern dommerkomite en vurdering af de indkomne forslag. Dommerkomitéen vil bestå af:

 • 1 brugerrepræsentant
 • 1 arbejdsgiverrepræsentant
 • 1 arbejdstagerrepræsentant
 • 1 designer

Fokuspunkter til bedømmelse — 6 kriterier

Det Faglige Udvalg for Træets Uddannelser har som udvælgelsesgrundlag fastsat 6 kriterier, der som helhed ligger til grund for skuemestrenes og skolens indstilling af svendeprøver til den årlige præmiering.

Det drejer sig om følgende overordnede kriterier:

 • Design
 • Innovation
 • Brugbarhed
 • Faglighed
 • Produktionsmodning
 • Dokumentation

Det skal i denne sammenhæng præciseres, at en høj karakter givet for svendeprøven ikke nødvendigvis er en forudsætning og dermed en automatisk adgangsbillet til en indstilling. Det Faglige Udvalg ønsker at præmiere de lærlinge, der i forbindelse med svendeprøven har været nytænkende og turde gå nye veje. Dette også selvom lærlingen har lavet nogle fagligt tekniske fejl, der har trukket ned på den samlede bedømmelse af svendeprøven.

I det nedenstående er der knyttet et par ord på de enkelte kriterier for at præcisere, hvad der menes med hvert enkelt.

Design

Her skal der lægges vægt på processen fra inspiration og idé over planlægning til udførelse og evaluering. Har lærlingen f.eks. eksperimenteret med materiale, form, farve og funktion? Har lærlingen udvist evner for design og formgivning.

Innovation 

Her skal fokus rettes mod "nyt + nyttigt + anvendt". Er projektet innovativt i sin tilgang og kommer med nye løsninger af den ene eller anden art.

Brugbarhed 

Her skal fokus være på effektivitet, fleksibilitet, tilfredshed med at bruge produktet, anvendelighed. Har lærlingen f.eks. udvist forståelse for markedets krav til produktets formgivning og funktionalitet.

Faglighed 

Her er fokus på det faglige indhold og resultat på udførelsen af de forskellige faglige operationer i projektet /produktet.

Produktionsmodning 

Her skal fokus være på materialevalg, produktionsmetoder, udarbejdede produktionstegninger. Er der holdt en balance mellem funktion og evt. produktionsomkostninger?

Dokumentation

Her er der fokus på den dokumentation, der skal være på selve fremstillingen af produktet – f.eks. styklister, operationskort, skærelister, tegninger osv.