AMU-statistik opdelt i kvartaler i perioden 2019 – 2021

Statistikken viser udviklingen i kvartaler de seneste 3 år opgjort på ”kernemål”. ”Kernemålene” er de AMU-kurser, som er udviklet af det udvalg som også er udviklingsansvarligt for FKB’en. Kurser med et deltagerantal under 3 vises ikke i oversigten, men i totaler, hvilket kan resultere i en højere sammentælling.

Hent statistikken som pdf