Produktionsassistent – døre og vinduer

 

Uddannelsen

Uddannelsen som produktionsassist klæder dig på til at arbejde med produktion af et af de to specialer; døre og vinduer, eller møbler. Under produktionsassistentuddannelsen lærer du at kunne læse og anvende konstruktionstegninger, opstille, betjene og vedligeholde almindeligt forekommende standardmaskiner og specialmaskiner og at udføre industriel og håndværksmæssig overfladebehandling. Du får også teknisk faglige og personlige kompetencer og konkret viden til selvstændigt, og i samarbejde med andre, at kunne vurdere, planlægge og gennemføre almindeligt forekommende arbejdsopgaver indenfor dit erhverv.

Varighed

Uddannelsens varighed varierer, alt efter om du kommer direkte fra folkeskolen eller ej. Lærlinge, der kommer fra folkeskolen, eller op til 11 måneder efter, starter på grundforløbets 1. del. Alle andre, herunder lærlinge med en uddannelsesaftale, starter på grundforløbets 2. del. Hovedforløbet veksler mellem læreplads og 3 x 5 ugers skoleforløb og afsluttes med en svendeprøve.

Er du fyldt 25 år, tilrettelægges uddannelsen individuelt og afhænger af dine erfaringer. 
Du kan læse mere her.

Grundforløb

Grundforløbet tages på en erhvervsskole og varer 40 uger (G1+G2), hvis du kommer direkte fra folkeskolen, eller 20 uger (G2) for alle andre. Her får du en generel introduktion til faget og du tilegner dig en række kompetencer, viden og færdigheder i forhold til tegning, materialer, værktøjer og maskiner, og samlingsmetoder. Se uddybende kompetencemål. Derudover skal du bestå grundfagene matematik F og teknologi F, og du gennemfører følgende certifikatfag: Epoxy kursus, maskinkørekort, førstehjælp og elementær brandbekæmpelse.

Hovedforløb

Efter grundforløbet fortsætter du uddannelsen på hovedforløbet. Her finder du en virksomhed, hvor du kan komme i lære og arbejde med faget på en rigtig arbejdsplads. Undervejs i dit lærlingeforløb bliver du indkaldt til tre skoleophold, hvor du får mulighed for både teoretisk og praktisk fordybelse også i forhold til de dele af faget, som du muligvis ikke har stiftet bekendtskab med i din lærepladsvirksomhed.

Fagene på hovedforløb

I løbet af de 15 ugers hovedforløb har du 11 ugers obligatoriske uddannelses-specifikke fag fordelt på følgende emner; IT og CAD/CAM, design og formgivning, robotteknologi, industriel og håndværksmæssig fremstilling af vinduer og døre, industrielt plademøbel og arbejdsmiljø. Ud over det håndværksmæssige skal du bestå et grundfag teknologi. Derudover har du i alt to ugers valgfrie specialefag på hovedforløbet, hvor du kan vælge mellem en række fag. Du har yderligere ret til fire ugers faglig påbygning, hvor du kan tage valgfrie specialefag. Du har også mulighed for en studierettet påbygning, hvor du kan supplere erhvervskompetencen med hel eller delvis studiekompetence. Henvend dig til din skole for yderligere information. 

Talentspor og højniveaufag

BEMÆRK! Det er ikke muligt at blive optaget på Talentspor fra 1. august 2019.
Der er mulighed for at tage enkeltfag på højere niveauer, eller hele uddannelsen på talentspor. På Talentsporet løfter du 2 uger ud af 15 ugers skoleundervisning på hovedforløbet til et højere niveau. Læs mere her.

Arbejdsområde

Som produktionsassistent døre vinduer er du med til at producere døre og vinduer og andre bygningskomponenter. Du opstiller stationære maskiner og arbejder med kvalitetssikring af de produkter, som virksomheden producerer.

Ansættelsesområde

Du kan få ansættelse i flere forskellige brancher, såsom store og små møbelvirksomheder, døre- og vinduesvirksomheder, køkken- og inventarvirksomheder og savværker.

Videreuddannelse

Der er mulighed for at fortsætte på trin 2, og gennemføre uddannelsen som maskinsnedker.
Du kan læse mere om videregående uddannelser her.

Hvor kan jeg uddanne mig til produktionsassistent – døre og vinduer?

Herningsholm Erhvervsskole
Roskilde Tekniske Skole
Skive College
Svendborg Erhvervsskole & Gymnasier
Syddansk Erhvervsskole

Læreplads?

På lærepladsen.dk kan du få hjælp til af finde en læreplads.