Hvad er EUX? 

 

Eux indeholder gymnasiale fag og niveauer, der svarer til hf. En erhvervsuddannelse med EUX består, med undtagelse af grund- og valgfag, af både læretid og den fulde skoleundervisning fra den valgte erhvervsuddannelse. Du mister dermed ikke noget fra erhvervsuddannelsen og bliver udlært på lige fod med lærlinge uden en EUX.

Eux er altså et tilbud til dig, der vil være håndværker, men samtidig have mulighed for at søge videregående uddannelse på samme vilkår som de der har taget en gymnasial eksamen. Med en EUX ungdomsuddannelse er det altså muligt at få svendebrev som både møbel-, bygnings- og maskinssnedker, samt en gymnasial eksamen.

Besøg Uddannelsesguiden for at finde mere generelle informationer om EUX.

Forløb af EUX – snedker og maskinsnedker

Ovenstående tabel er en forløbsoversigt for EUX-lærlinge. Der afvikles tre skoleforløb af 20 uger, der både indeholder faglige og gymnasiale fag.

Hvor lang tid tager det?

Uddannelsen varer 4 år og 3 måneder og er delt op i grund- og hovedforløb, samt en række lærlingeperioder.

1 GF – Grundforløb 1 varer 20 uger og er udelukkende for de lærlinge, der kommer direkte fra folkeskolen.
2 GF – Grundforløb 2 varer 20 uger og de lærlinge, som ikke kommer direkte fra folkeskolen starter på dette forløb.

Hovedforløbet varer 65 uger og er opdelt i mindst 2 skoleperioder vekslende med mindst 4 lærlingeperioder.

De gymnasiale eksaminer ligger i forbindelse med 3. hovedforløb. Selve svendeprøven afvikles på 4. hovedforløb i uge 13 og 39 således, at uddannelsen afsluttes samtidig med de lærlinge, der følger et ordinært EUD.

Klik på følgende link til uddannelsesordningen for maskinsnedkere, bygningssnedkere og møbelsnedkere, hvis du ønsker et større overblik over uddannelsesforløbet.

Hvad består en EUX af?

For at opnå "generel studiekompetence" og muligheden for at søge videregående uddannelser, får man udover selve erhvervsuddannelsen følgende:

 • Dansk (A)
 • Engelsk (B)
 • Matematik (C)
 • Fysik (B)
 • Kemi (C)
 • Teknikfag - Byggeri og energi (B)
 • Byggeteknologi (B)
 • Samfundsfag (C)

Gymnasiale fag – et af følgende:

 • Matematik fra B-niveau til A-niveau
 • Kemi fra C-niveau til B-niveau
 • Samfundsfag fra C-niveau til B-niveau

Ydermere skal man:

 • Udarbejde en større skriftlig opgave.
 • Gennemføre et tværfagligt skriftligt eksamensprojekt.

Økonomi under EUX

Ligesom på en almindelig erhvervsuddannelse får du lærlingeløn fra den dag, din uddannelsesaftale træder i kraft, altså både i lærlinge- og skoleperioderne. Har du ikke en lærepladsaftale og er du fyldt 18 år, har du mulighed for at søge SU, når du er på grundforløb på skolen. Er du i skolepraktik, kan du søge en ydelse svarende til SU.

 

Her udbydes EUX indenfor snedkeruddannelserne

EUC Nord – Tilbyder EUX bygnings- og møbelsnedker

EUC Syd – Tilbyder EUX bygnings- og møbelsnedker samt orgelbygger

Herningsholm Erhvervsskole – Tilbyder EUX bygnings-, møbel- og maskinsnedker

Next Uddannelse København – Tilbyder EUX bygnings- og møbelsnedker

Roskilde Tekniske Skole – Tilbyder EUX bygnings-, møbel- og maskinsnedker

Skive College – Tilbyder EUX maskinsnedker

Syddansk Erhvervsskole Vejle – Tilbyder EUX bygnings-, møbel- og maskinsnedker

Svendborg Erhvervsskole & Gymnasier – Tilbyder EUX bygnings-, møbel- og maskinsnedker