LUU Boligmonteringsuddannelsen

Boligmonteringsuddannelsen udbydes med specialerne: Møbelpolstrer, Autosadelmager og Gardindekoratør. Grundforløbet for Boligmonteringsuddannelsen udbydes på to forskellige erhvervsskoler Skive Tekniske Skole og hovedforløbet udbydes på Skive Tekniske skole.

Der er nedsat et lokalt uddannelsesudvalg på Skive Tekniske Skole, som er paritetisk sammensat med to repræsentanter fra 3F Fagligt Fælles Forbund og en repræsentant fra henholdsvis Dansk Håndværk og Dansk Industri. Boligmonteringsuddannelsen og Ortopædistuddannelsen har udpeget et specielt korps af skuemestre for hver uddannelse, der bedømmer svendeprøverne.

Find medlemmer af de lokale uddannelsesudvalg for boligmonteringsuddannelserne

Skive College