Møbelsnedker

 

Uddannelsen

Møbelsnedkeren fremstiller borde, stole, skabe, reoler, kommoder og andre møbler til hjemmet. Træet er udskåret og tilpasset, når møbelsnedkeren går i gang. Der bruges tit computerstyrede maskiner til at producere flere eksemplarer af en bestemt type møbel, men et enkelt møbel kan også fremstilles efter kundens ønske. Du lærer altså både det traditionelle håndværk og at producere i større serier. Arbejdet er normalt specialiseret og man bruger ny teknologi som CNC og CAD/CAM til it-styring af design og fremstilling.

EUX

Der er mulighed for et eux-forløb. Læs mere her.

Varighed

Uddannelsens varighed varierer, alt efter om du kommer direkte fra folkeskolen og om du tager uddannelsen på et EUX-forløb. Lærlinge, der kommer fra folkeskolen, eller op til 11 måneder efter, starter på grundforløbets 1. del. Alle andre, herunder lærlinge med en uddannelsesaftale, starter på grundforløbets 2. del. Hovedforløbet veksler mellem læreplads og 6 x 5 ugers skoleforløb. Uddannelsen afsluttes med en svendeprøve.

Er du fyldt 25 år, tilrettelægges uddannelsen individuelt og afhænger af dine erfaringer. Du kan læse mere her.


Grundforløb

Grundforløbet tages på en erhvervsskole og varer 40 uger (G1+G2), hvis du kommer direkte fra folkeskolen, eller 20 uger (G2) for alle andre. Her får du en generel introduktion til faget og du tilegner dig en række kompetencer, viden og færdigheder i forhold til tegning, materialer, værktøjer og maskiner, og samlingsmetoder. se uddybende kompetencemål. Derudover skal du gennemgå grundfagene matematik F og teknologi F, og du gennemfører følgende certifikatfag: Epoxy kursus, maskinkørekort, opstilling af rulle- og bukkestillads, førstehjælp og elementær brandbekæmpelse.

Hovedforløb

Efter grundforløbet fortsætter du uddannelsen på hovedforløbet. Her finder du en virksomhed, hvor du kan komme i lære og arbejde med faget på en rigtig arbejdsplads. Undervejs i dit lærlingeforløb bliver du indkaldt til seks skoleophold, hvor du får mulighed for både teoretisk og praktisk fordybelse også i forhold til de dele af faget, som du muligvis ikke har stiftet bekendtskab med i din lærepladsvirksomhed.

Fagene på hovedforløb

I løbet af de 30 ugers hovedforløb har du 22 ugers obligatoriske uddannelsesspecifikke fag fordelt på følgende emner; IT og CAD/CAM, design og formgivning, industriel og håndværksmæssig fremstilling af plademøbler, møbler og siddemøbler, elementmontage og arbejdsmiljø. Ud over det håndværksmæssige skal du bestå to grundfag, fremmedsprog og teknologi. Derudover har du i alt fire ugers valgfrie specialefag på hovedforløbet, hvor du kan vælge mellem en række fag. Du har yderligere ret til fire ugers faglig påbygning, hvor du kan tage valgfrie specialefag. Du har også mulighed for studierettet påbygning, hvor du kan supplere erhvervskompetencen med hel eller delvis studiekompetence. Henvend dig til din skole for yderligere information

Talentspor og højniveaufag

BEMÆRK! Det er ikke muligt at blive optaget på Talentspor fra 1. august 2019.
Der er mulighed for at tage enkeltfag på højere niveauer, eller hele uddannelsen på talentspor. På Talentsporet løfter du 17 uger ud af 30 ugers skoleundervisning på hovedforløbet til et højere niveau. Læs mere her.

Arbejdsområde

Som møbelsnedker er du med til at producere møbler, inventar og køkkener. Du kan arbejde på små og store værksteder eller i produktionen på større virksomheder. Dit arbejdsområde vil være at  opstille og anvende stationære maskiner og computerstyrede maskiner. Ydermere anvender du som møbelsnedker el-håndværktøj og værktøj. Du pudser, samler og overfladebehandler produkterne, arbejder med kvalitetssikring, taler med kunder og planlægger arbejdsopgaver

Ansættelsesområde

Du kan få ansættelse i små og store møbelproducerende virksomheder og inventarvirksomheder. Du kan også vælge at blive selvstændig med egen virksomhed.

Videreuddannelse

Som udlært møbelsnedker kan du tage en uddannelse som produktionsteknolog, designteknolog, bygningskonstruktør og energiteknolog med mere. Med gymnasiale suppleringsfag eller en EUX får du adgang til en videregående uddannelse som arkitekt, designer eller ingeniør med mere. Du kan læse mere her.

Hvor kan jeg uddanne mig til møbelsnedker?

U/NORD, Hillerød
EUC NORD, Hjørring
EUC Syd, Sønderborg
Herningsholm Erhvervsskole
Next Uddannelse København
Syddansk Erhvervsskole
Roskilde Tekniske Skole
Skive College
Svendborg Erhvervsskole & Gymnasier
Aarhus Tech (kun grundforløb)
EUC nordvestsjælland, Holbæk (kun grundforløb)

Læreplads?

Her kan du få hjælp til af finde en læreplads.

Tilbage til snedkeruddannelser