Træindustriens Uddannelsesudvalg (TU)

 

Træindustriens Uddannelsesudvalg udfylder i henhold til lov om erhvervsuddannelserne de overordnede ansvarsområder for Maskinsnedkeruddannelsen med specialet: Maskinsnedker, der har følgende trin, Produktionsassistent møbel og Produktionsassistent døre og vinduer.

Udvalget er paritetisk sammensat med 3 repræsentanter fra Træ- og Møbelindustrien / DI, og 3 repræsentanter 3F Fagligt Fælles Forbund. Udvalget mødes ca. 4 gange årligt.

 

Liste over medlemmer

Udpeget af Træ- og møbelindustrien (TMI/DI)

Udpeget af Forbundet 3F

Næstformand
Birgitte Winge
Chefkonsulent 
TMI/DI
H.C. Andersens Boulevard 18
1553 Købehavn V
Tlf.: 33 77 38 93
Mobil: 29 49 46 58
E-mail: biw@di.dk

Formand
Morten Silo-Bøjstrup
Forhandlingssekretær
3F Industrigruppen 
Kampmannsgade 4
1790 København V
Tlf.: 88 92 04 07 
Mobil: 21 45 57 62
E-mail: Morten.silo-bojstrup@3f.dk

Jeppe Ravn Frederiksen
Production Supervisor
Carl Hansen & Søn A/S
Hylkedamvej 77-79
5591 Gelsted
Tlf.: 40 25 92 86
E-mail: jrf@carlhansen.dk

Odin Vex
Lokal Faglig medarbejder
3F Vestfyn
Langelandsvej 3
5500 Middelfart
Tlf.: 70 30 08 22
Mobil: 26 84 99 20
E-mail: odin.vex@3f.dk

Jens Kiærskou
Produktionschef
Nobia Denmark A/S
Heimdalsvej 8
8850 Bjerringbro
Tlf.: 52 34 59 47
E-mail: jpk@nobia.dk

Rene Rosenkrans
Faglig medarbejder
Faglig Industri
3F Midtfjord
Havremarken 31
 9690 Fjerritslev
Tlf.: 21446348
E-mail: rene.rosenkrans@3f.dk