Kompetenceudvikling

 

Nedenstående liste rummer de vigtigste elementer, som virksomhed og ledelse bør forholde sig til, hvis I overvejer at igangsætte efteruddannelsesaktiviteter eller andre former for kompetenceudviklingstiltag.

1. Afklar om I har ressourcer og tid

Først og fremmest handler det om at afsætte tid og ressourcer til opgaven. Det behøver ikke være et stort projekt, hvis I ikke har ressourcer til at gennemføre det på nuværende tidspunkt. Start så hellere med et mindre ambitiøst projekt, det kan f.eks. være opkvalificering af en konkret medarbejdergruppe.

2. Hvad vil I opnå?

Gør jeres mål klart og opstil konkrete succeskriterier for projektet. 

3. Find en styrmand, der kan manøvrere undervejs i processen

Udpeg en nøglemedarbejder, der har evner, vilje og lyst til at være styrmand på opgaven. Vedkommende skal have en god kontakt både i forhold til ledelse og medarbejdere i hele organisationen. 

4. Stil krav om at uddannelsen målrettes jeres og medarbejdernes særlige behov

En god uddannelse kan godt stykkes sammen af forskellige mindre uddannelsesmoduler og tilrettes den enkelte medarbejders individuelle udgangspunkt.

5. Husk opfølgning… projektet slutter i princippet aldrig

Sidst men ikke mindst: Vær opmærksom på at medarbejdernes nye kvalifikationer først bliver til kompetencer, når medarbejderne i dagligdagen aktivt anvender det indlærte. Fasthold dette fokus både hos medarbejdere og ledelsen.

Vi hjælper gerne med at tage hul på denne proces.