Erhvervsuddannelse for voksne (EUV)

 

Hvis du er over 25 år, og vil tage en erhvervsuddannelse, skal du have foretaget en realkompetencevurdering på en erhvervsskole. Her bliver dine erfaringer, baggrund og muligheder afklaret, og dit uddannelsesforløb bliver bestemt.

Du skal have bestået folkeskolen med mindst 02 i matematik og dansk. Hvis dette ikke er opfyldt, kan du blive optaget på anden vis.

  • Skolens helhedsvurdering
  • Almen voksenuddannelse (AVU) bestået på G-niveau
  • Forberedende voksenundervisning (FVU) trin IV–læsning og II-matematik


Adgangskravet gælder dog ikke for EUV1-lærlinge, eller hvis den voksne har en uddannelsesaftale.

Hvad betyder det at være EUV1-, EUV2- eller EUV3-lærling?

Der er tre modeller inden for erhvervsuddannelse for voksne – EUV1, EUV2 og EUV3.
Skolens kompetenceafklaring bestemmer hvilken model du hører under. For både maskinsnedker, bygningssnedker, møbelsnedker, boligmontering og ortopædist gælder, at skoleundervisningen er reduceret med 10 % på hovedforløbet. Reduceringen sker på de valgfrie specialefag på alle fire uddannelser.

* Det er dog muligt at indgå en uddannelsesaftale som EUV1, hvis man ønsker det.

EUV-lærlinge har de samme muligheder som unge for at vælge:

  • EUX – erhvervsuddannelse kombineret med gymnasial eksamen. Som EUV ér skal seks grundfag på C-niveau være opnået forud for hovedforløbet; dansk, engelsk, samfundsfag, matematik, fysik og teknologi. 
  • Påbygning – erhvervsrettet eller studierettet påbygning er supplerende undervisning i form af fire ugers valgfri specialefag eller studierettede enkeltfag. Du og din virksomhed skal aftale påbygningen, og det skal fremgå af uddannelsesplanen.
  • Højniveaufag – på hovedforløbet har du mulighed for at vælge at tage enkelte uddannelsesspecifikke fag på et højere niveau end det fastlagte.
  • Læs mere generelt om EUVBørne- og Undervisningsministeriets hjemmeside her eller på UddannelsesGuiden her.

Ledige

Ledige, hvor uddannelsen er en del af en aktiv beskæftigelsesindsats, vil kunne modtage forsørgelse efter gældende regler på beskæftigelsesområdet, se mere hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering her.

Afkortning og merit

Se de faglige udvalgs bestemmelser for afkortning for den enkelte uddannelse:

Maskinsnedker

Bygningssnedker og møbelsnedker

Boligmontering

Ortopædist

Økonomi

Læs mere om om økonomi under uddannelsen på UddannelsesGuiden her, hvor du kan læse om nogle af de faktorer, der afgør din økonomi under EUV.

Yderligere spørgsmål

Få svar på dine spørgsmål på UddannelsesGuiden her.