Faglige udvalg

I henhold til lov om erhvervsuddannelser har alle erhvervsuddannelser et fagligt udvalg. Udvalgene er alle sammensat med lige mange repræsentanter fra arbejdsgiversiden og arbejdstagersiden.

De faglige udvalgs overordnede ansvarsområder er:

 • Løbende ajourføring af uddannelsernes indhold og rammer i bekendtgørelser og uddannelsesordninger.
 • Relevante analyser, forsøg og udviklingsprojekter på uddannelserne og fagområdet.
 • Kontakt med ministerier og organisationer omkring uddannelsen.
 • Den daglige drift omkring uddannelserne.
 • Godkendelser af lærevirksomheder.
 • Svendeprøver, indhold, udvikling og afholdelse.
 • Skuemestre, uddannelse og bedømmelsesgrundlag.
 • Lokale uddannelsesudvalg.
 • Svendebreve og medaljer.
 • Uddannelsesaftaler – afkortning/forlængelse af lærlinges uddannelsestid.
 • Tvistighedssager


De faglige udvalg kan bestemme, at en eller flere af de ovennævnte opgaver løses af eller i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg.

Udover ovennævnte opgaver har de faglige udvalg også ansvaret for afholdelse af DM i Skills hvert år.