Voksenlærlinge, løntilskud i læretiden

 

Voksenlærlingeordningen, der giver tilskud til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne bliver løbende ændret, tjek derfor her. Hovedreglen er, at virksomheder, der ansætter ufaglærte ledige og ledige med en forældet uddannelse med 2 måneders ledighed – og faglærte ledige med mindst 12 måneders forudgående ledighed – kan få det forhøjede tilskud på 40 kr. i timen i hele uddannelsesperioden. Fra marts 2017 kan også ledige faglærte med mere en seks måneders ledighed blive omfattet, såfremt erhvervsuddannelsen er inden for områder med mangel på arbejdskraft. Ufaglærte ledige med mindre end 2 måneders ledighed og ufaglærte beskæftigede er også omfattet af ordningen, men tilskuddet til virksomheden er på 30 kr. i timen. Beskæftigede med en uddannelse kan ikke længere udløse voksenlærlingetilskud. 

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Kompetencevurdering forud for EUV 

Den obligatoriske kompetenceafklaring bliver udbudt som et selvstændigt enkeltfag. Voksne, der vil starte på en erhvervsuddannelse (EUV), kan få en realkompetencevurdering (RKV) uden at være optaget på uddannelsen eller have en uddannelsesaftale. Der vil være mulighed for VEU godtgørelse.

Læs mere om ordningen