Krav om obligatorisk, elektronisk tilmelding til efteruddannelse på erhvervsskolerne

 

Fra 1. januar 2010 blev det obligatorisk, at alle virksomheder skal tilmelde sig efteruddannelseskurser med offentligt tilskud (AMU) via hjemmesiden voksenuddannelse.dk. Dette gøres for at minimere administrationen og for at give virksomheder og kursister et bedre overblik.

voksenuddannelse.dk kan der foretages online tilmelding til de enkelte kurser, foretages ansøgninger om VEU-godtgørelse og fås overblik over tilmeldte kurser. Fra medio 2010 bliver det også muligt at betale kursusgebyret via hjemmesiden.

Desværre giver hjemmesiden ikke de samme muligheder for at få overblik over kursusudbuddet som her på vores hjemmeside. Der arbejdes i øjeblikket på at få integreret vores tilmeldingssystemer med voksenuddannelse.dk, således at tilmeldingen kan ske så enkelt som muligt og i overensstemmelse med baggrunden for at udvikle det nye efteruddannelses-site.

For at sikre den bedst mulige service for virksomheder og kursister i denne overgangsperiode, har erhvervsskolerne tilbudt at modtage tilmeldingerne til efteruddannelseskurserne, som de plejer.

Du er meget velkommen til at kontakte os for mere information.

Kontakt

Snedkernes Uddanelser
Tlf. 70208630
E-mail: post@snedkerudd.dk