Gardindekoratør

 

Uddannelsen

På uddannelsen i boligmontering kan du blive faglært autosadelmager, møbelpolstrer eller gardindekoratør. Du får viden om håndværket, materialer, syning og design. Du lærer også at fremstille og ombetrække mindre møbler. Første del af uddannelsen er ens for de tre specialer, men som færdigudlært gardindekoratør ved noget om salg, tekstiler og trends inden for bolig-, hotel-, kontor- og restaurantindretning. Det er et opsøgende og udadvendt arbejde, hvor man er i daglig kontakt med mange mennesker. Du er med i hele processen, når kunder ønsker nye gardiner. Du lærer at tage mål, beregne materialer, og når gardinerne skal produceres, skal du kunne sy, montere rynkebånd og hægter.

Varighed

Uddannelsens varighed varierer, alt efter om du kommer direkte fra folkeskolen eller ej. Lærlinge, der kommer fra folkeskolen, eller op til 11 måneder efter, starter på grundforløbets 1. del. Alle andre, herunder lærlinge med en uddannelsesaftale, starter på grundforløbets 2. del. Hovedforløbet veksler mellem læretid og 4 x 5 ugers skoleforløb og afsluttes med en svendeprøve.

Er du fyldt 25 år, tilrettelægges uddannelsen individuelt og afhænger af dine erfaringer. Du kan læse mere her

Grundforløb

Grundforløbet tages på en erhvervsskole og varer 40 uger (G1+G2), hvis du kommer direkte fra folkeskolen, eller 20 uger (G2) for alle andre. Her får du en generel introduktion til faget og du tilegner dig en række kompetencer, viden og færdigheder i forhold til tegning, materialer, værktøjer, design, polstring, autointeriørdele og gardininstallation. Se uddybende kompetencemål. Derudover skal du gennemføre grundfagene matematik F og teknologi F, og du gennemfører følgende certifikatfag: førstehjælp og elementær brandbekæmpelse.

Hovedforløb

Efter grundforløbet fortsætter du uddannelsen på hovedforløbet. Her finder du en virksomhed, hvor du kan komme i lære og arbejde med faget på en rigtig arbejdsplads. Undervejs i dit lærepladsforløb bliver du indkaldt til fire skoleophold, hvor du får mulighed for både teoretisk og praktisk fordybelse – også i forhold til de dele af faget, som du muligvis ikke har stiftet bekendtskab med i din lærepladsvirksomhed.

Fagene på hovedforløb

I løbet af de 20 ugers hovedforløb har du 14,5 ugers obligatoriske uddannelsesspecifikke fag fordelt på følgende emner; IT og CAD konstruktion, maskin/værktøj, salg og service, iværksætteri, fremstilling af gardin, montering, solafskærmning, gardintyper og -stænger, betjening af elektriske styresystemer og arbejdsmiljø. Ud over det håndværksmæssige skal du bestå de to grundfag design og teknologi. Derudover har du også i alt to ugers valgfrie specialefag på hovedforløbet, hvor du kan vælge mellem en række fag. Du har yderligere ret til fire ugers påbygning, hvor du kan tage valgfrie specialefag. Du har også mulighed for en studierettet påbygning, hvor du kan supplere erhvervskompetencen med hel eller delvis studiekompetence. Henvend dig til din skole for yderligere information.    

Arbejdsområde

Som gardindekoratør arbejder du med individuel indretning og løsninger vedrørende gardin- og solafskærmning både i private hjem, men også i forbindelse med større indretningsopgaver og byggeprojekter. Du kan komme til at arbejde med forskellige former for løsninger for alt lige fra gardiner til markiser samt solafskærmning. Du vil både kunne arbejde med hånd- og el værktøj.

Ansættelsesområde

Du kan typisk få ansættelse i små og store virksomheder eller værksteder inden for gardinbranchen. Du kan også få ansættelse i udviklingsafdelinger i gardinbranchen samt ansættelse i butikker, der forhandler produkter til indretning. Endelig kan du også vælge at blive selvstændig med egen virksomhed eller værksted.

Videreuddannelse

Med et svendebrev som gardindekoratør kan du tage en uddannelsen som eksempelvis designteknolog eller produktionsteknolog. Med gymnasiale suppleringsfag får du blandt andet adgang til en videregående uddannelse som designer eller arkitekt. Du kan læse mere om videregående uddannelser her.

Hvor kan jeg uddanne mig til Gardindekoratør?


Læreplads?

På lærepladsen.dk kan du få hjælp til af finde en læreplads.

Tilbage til boligmonteringsuddannelser