AMU-statistik kvartaler i perioden  2015 – 2018. For 2018 er kun 1. kvartal tilgængeligt

Statistikken viser udviklingen i kvartaler i perioden 2015 - 2018 og er opgjort på "kernemål" "Kernemålene" er de AMU kurser, som er udviklet af det udvalg som også er udviklingsansvarligt for FKB'en. Kurser med et deltagerantal på 5 eller derunder vises dog ikke i oversigten, hvilket kan resultere i en højere sammentælling i total.

Produktion af møbler, orgler, døre og vinduer mm.
Bolig og autointeriørmontering