Bygningssnedker

 

Uddannelsen

Bygningssnedker er et speciale inden for snedkeruddannelsen og du vil typisk arbejde med træ og forskellige pladematerialer. Som bygningssnedker er du ofte med i hele processen fra den første kundekontakt til det færdige produkt. Bygningssnedkeren er en alsidig håndværker med mange opgaver og det er dig, der rådgiver kunden om alt fra materialevalg til kreative opgaveløsninger. Du skal derfor have lyst til kundepleje, og lærer at kunne forklare, tegne og bygge, så det lever op til kundens ønsker.

Hent en beskrivelse af bygningssnedkerens arbejde her

EUX

Der er mulighed for et eux-forløb. Læs mere her

Varighed

Uddannelsens varighed varierer, alt efter om du kommer direkte fra folkeskolen, hvor mange trin, du vælger at gennemføre, og om du tager uddannelsen på et EUX-forløb (link). Lærlinge, der kommer fra folkeskolen, eller op til 11 måneder efter, starter på grundforløbets 1. del. Alle andre, herunder lærlinge med en uddannelsesaftale, starter på grundforløbets 2. del. Hovedforløbet veksler mellem læretid og 6 x 5 ugers skoleforløb og afsluttes med en svendeprøve. 

Er du fyldt 25 år, tilrettelægges uddannelsen individuelt og afhænger af dine erfaringer. Du kan læse mere her.

Grundforløb

Grundforløbet tages på en erhvervsskole og varer 40 uger (G1+G2), hvis du kommer direkte fra folkeskolen, eller 20 uger (G2) for alle andre. Her får du en generel introduktion til faget og du tilegner dig en række kompetencer, viden og færdigheder i forhold til tegning, materialer, værktøjer og maskiner, og samlingsmetoder. Se uddybende kompetencemål. Derudover skal du gennemgå grundfagene Matematik F og teknologi F, og du gennemfører følgende certifikatfag: Epoxy kursus, maskinkørekort, opstilling af rulle- og bukkestillads, førstehjælp og elementær brandbekæmpelse.

Hovedforløb

Efter grundforløbet fortsætter du uddannelsen på hovedforløbet. Her finder du en virksomhed, hvor du kan komme i lære og arbejde med faget på en rigtig arbejdsplads. Undervejs i dit lærlingeforløb bliver du indkaldt til seks skoleophold, hvor du får mulighed for både teoretisk og praktisk fordybelse også i forhold til de dele af faget, som du muligvis ikke har stiftet bekendtskab med i din lærepladsvirksomhed.

Fagene på hovedforløb

I løbet af de 30 ugers hovedforløb har du 22 ugers obligatoriske uddannelsesspecifikke fag fordelt på følgende emner; IT og CAD/Cam, design og formgivning, byggeri og energiforståelse, montering af bygningsdele og inventar, industriel og håndværksmæssig fremstilling af vinduer og døre, trapper, industrielt plademøbel, og arbejdsmiljø. Ud over det håndværksmæssige skal du bestå to grundfag, fremmedsprog og teknologi. Derudover har du i alt fire ugers valgfrie specialefag på hovedforløbet, hvor du kan vælge mellem en række fag. Du har yderligere ret til fire ugers faglig påbygning, hvor du kan tage valgfrie specialefag. Du har også mulighed for studierettet påbygning, hvor du kan supplere erhvervskompetencen med hel eller delvis studie-
kompetence. Henvend dig til din skole for yderligere information.   

Talentspor og højniveaufag

BEMÆRK! Det er ikke muligt at blive optaget på Talentspor fra 1. august 2019.
Der er mulighed for at tage enkeltfag på højere niveauer, eller hele uddannelsen på talentspor. På Talentsporet løfter du 16,5 uger ud af 30 ugers skoleundervisning på hovedforløbet til et højere niveau. Læs mere her.

Arbejdsområde

Som bygningssnedker kan du arbejde med montering af præfabrikerede vinduer, døre, inventar, gulve og lofter med mere ude hos kunder. På byggepladser anvender du blandt andet el-håndværktøj til at udføre arbejdet. Du kan også arbejde på værksteder, hvor du anvender stationære maskiner. Du taler med kunder, planlægger arbejdsopgaver, og arbejder med kvalitetssikring.

Ansættelsesområde

Du kan få ansættelse i små og store snedker- og tømrervirksomheder, inventarvirksomheder og døre og vinduesvirksomheder. Du kan også vælge at blive selvstændig med egen virksomhed.

Videreuddannelse

Som udlært bygningssnedker kan du bl.a. tage en uddannelse som bygningskonstruktør, produktionsteknolog og energiteknolog mm..
Med gymnasiale suppleringsfag eller en EUX får du adgang til en videregående uddannelse som eksempelvis arkitekt eller ingeniør mm. Du kan læse mere her.

Hvor kan jeg uddanne mig til bygningssnedker?

U/NORD, Hillerød
EUC NORD, Hjørring
EUC Syd, Sønderborg
Herningsholm Erhvervsskole
Next Uddannelse København
Syddansk Erhvervsskole
Roskilde Tekniske Skole
Skive College
Svendborg Erhvervsskole & Gymnasier
Aarhus Tech (kun grundforløb)
EUC nordvestsjælland, Holbæk (kun grundforløb)

Læreplads?

Her kan du få hjælp til af finde en læreplads.

Tilbage til snedkeruddannelser