Svendeprøvegebyr

 

Den lærevirksomhed, som lærlingen har uddannelsesaftale med ved uddannelsens afslutning, skal forud for en svendeprøve betale et svendeprøvegebyr, der dækker udgifterne for afviklingen af svendeprøven.
Det er de faglige udvalg, der fastsætter gebyret.

Dette er i henhold til Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser § 33. Stk. 4.
Det faglige udvalg kan bestemme, at praktikuddannelsen afsluttes med en svendeprøve, der afholdes efter retningslinjer fastsat af udvalget. Udgifterne til denne prøve afholdes af udvalget. Udvalget kan kræve, at praktikvirksomheden helt eller delvis refunderer udvalget udgifterne.

Det samlede svendeprøvegebyr opkræves af Snedkernes Uddannelser forud for en svendeprøve.

Hvis en lærling ikke består svendeprøven og derfor skal til en ny prøve, skal virksomheden betale fuldt gebyr for begge prøver.

Hvad dækker svendeprøvegebyret?

  • Drift af de faglige udvalgs sekretariatsbetjening i Snedkernes Uddannelser i forbindelse med svendeprøver
  • Udvikling af svendeprøverne
  • Skuemestre/censorer, der kvalitetssikrer svendeprøven, og er med til at give lærlingen en pålidelig bedømmelse. 
  • Svendebreve/medaljer
  • Administrationsomkostninger ved indkaldelse af skuemestre/censorer og udstedelse af svendebrev/uddannelsesbevis
  • Svendeprøveafslutning
  • Arbejdsskades- og ansvarsforsikring
  • Afholdelse af konference om svendeprøverne for censorer og uddannelsesudvalg

Virksomheder, der er medlemmer af Dansk Industri, DI Byggeri, Dansk Håndværk eller Kooperationen, betaler gennem deres organisationsbidrag til ovennævnte udgifter, og skal i forbindelse med svendeprøven derfor kun betale et reduceret gebyr.

Da svendeprøven er en del af uddannelsestiden, betaler virksomheden lærlingen løn under aflæggelsen af svendeprøven.

 

Svendeprøvegebyr for uddannelser under Snedkernes Uddannelser

Svendeprøvegebyr fastsat af Træindustriens Uddannelsesudvalg

– Maskinsnedker
– Produktionsassistent døre og vinduer
– Produktionsassistent møbel

Virksomheder, der ikke er organiseret i Dansk Industri / DI Byggeri eller Kooperationen

Virksomheder, der er organiseret i Dansk Industri / DI Byggeri eller Kooperationen

Fuldt gebyr i 2022 pr. svendeprøve

Reduceret gebyr i 2022 pr. svendeprøve

4.500 kr.

2.700 kr.


For lærlinge i skoleoplæring og for EUV1-lærlinge betaler skolen gebyret og udgifterne til

materialerne. Gebyret er det samme som for virksomheder, der er organiseret i Dansk
Industri, DI Byggeri eller Kooperationen.

Svendeprøvegebyr fastsat af Snedkerfagets Fællesudvalg

– Bygningssnedker
– Møbelsnedker og orgelbygger

Virksomheder, der ikke er organiseret i Dansk Industri / DI Byggeri eller Kooperationen

Virksomheder, der er organiseret i Dansk Industri / DI Byggeri eller Kooperationen

Fuldt gebyr i 2022 pr. svendeprøve

Reduceret gebyr i 2022 pr. svendeprøve

3.600 kr.

1.800 kr.


For lærlinge i skoleoplæring og for EUV1-lærlinge betaler skolen gebyret og udgifterne til
materialerne. Gebyret er det samme som for virksomheder, der er organiseret i Dansk
Industri, DI Byggeri eller Kooperationen.

Svendeprøvegebyr fastsat af Det faglige udvalg for Bolig og ortopædi

– Møbelpolstrer
– Autosadelmager
– Gardindekoratør

Virksomheder, der ikke er organiseret i Dansk Håndværk eller Dansk Industri

Virksomheder, der er organiseret i Dansk Håndværk eller Dansk Industri

Fuldt gebyr i 2022 pr. svendeprøve

Reduceret gebyr i 2022 pr. svendeprøve

6.000 kr.

3.000 kr.


For EUV1-lærlinge betaler skolen gebyret og udgifterne til materialerne. Gebyret er det samme

som for virksomheder, der er organiseret i Dansk Håndværk og Dansk Industri.

Svendeprøvegebyr fastsat af Det faglige udvalg for Bolig og ortopædi

– Ortopædist

Virksomheder, der ikke er organiseret Dansk Industri

Virksomheder, der er organiseret i Dansk Industri

Fuldt gebyr i 2022 pr. svendeprøve

Reduceret gebyr i 2022 pr. svendeprøve

13.000 kr.

10.000 kr.


For EUV1-lærlinge betaler skolen gebyret og udgifterne til materialerne. Gebyret er det samme

som for virksomheder, der er organiseret i Dansk Industri.