Uge 2

Alle KURSEr AFHOLDES PÅ SKIVE COLLEGE

Åbent værksted, standardmaskiner

Måleteknik fra tegning til produkt i træindustrien

Kursusnummer: 40274
Beskrivelse: Deltagerne kan med udgangspunkt i Dansk Standard læse tegninger der anvendes inden for træ- og møbelindustrien. Deltagerne kan aflæse konstruktionstegninger med hensyn til dimensions- og målangivelse samt toleranceangivelse. Deltagerne kender principperne for kontrolmåling af færdige emner og delemner og kan kontrollere, om givne tolerancer på simple produktionstegninger er overholdt. Deltagerne kan anvende begreberne nominelle mål, Nedre Tolerance Grænse og Øvre Tolerance Grænse samt tolerancebredde. Deltagerne kan ved hjælp af måleudstyr som målebånd, universalskydelære og specialskydelære kontrollere, om et givet emne overholder de angivne mål og tolerancer på den tilhørende produktionstegning.
Varighed: 2 dage

Pladematerialer, lim og finer

Kursusnummer: 44228
Beskrivelse: Deltageren kan ved hjælp af 3D CAD software: bruge simple kommandoer til fremstilling af 3D modeller · fremstille 2D arbejdstegninger ud fra 3D modeller · samle flere 3D tegninger til et samlet produkt · fremstille simple konstruktionstegninger · dokumentere eget arbejde i form af udskrifter. Deltageren kan arbejde efter Arbejdspladsbrugsanvisning (APB).
Varighed: 5 dage

Bearbejdning på dobbelttapper

Kursusnummer: 44400
Beskrivelse: Deltageren kan opstille og anvende dobbelttappere til fremstilling af plade - og bygningskomponenter samt komponenter i massivt træ inden for møbelindustrien.Deltageren kan anvende forskellige opstillingsteknikker til opstilling af dobbelttapperen, herunder indstilling af vinkelretheden på kædebanen. Deltageren anvender maskinens pneumatiske og el-pneumatiske indstillingsmuligheder til f.eks. afbrudt notning, falsning og/eller profilering. Deltageren kan anvende dobbelttappermaskiner til fremstilling af pladekomponenter der normalt fremstilles inden for træindustrien, herunder parallelskæring og profilering.Deltageren kan benytte de forskellige værktøjstyper der anvendes til bearbejdning af bygnings- og møbelkomponenter.Deltageren kan vedligeholde maskinerne ud fra leverandørens anvisninger. Deltageren kan arbejde efter arbejdspladsbrugsanvisninger i forbindelse med bearbejdning.
Varighed: 5 dage

Limteknik for træ, manuelt spændeudstyr

Kursusnummer: 44904
Beskrivelse: Deltageren kan opstille og anvende dobbelttappere til fremstilling af plade- og bygningskomponenter samt komponenter i massivt træ inden for møbelindustrien.Deltageren kan anvende forskellige opstillingsteknikker til opstilling af dobbelttapperen, herunder indstilling af vinkelretheden på kædebanen. Deltageren anvender maskinens pneumatiske og el-pneumatiske indstillingsmuligheder til f.eks. afbrudt notning, falsning og/eller profilering. Deltageren kan anvende dobbelttappermaskiner til fremstilling af pladekomponenter der normalt fremstilles inden for træindustrien, herunder parallelskæring og profilering.Deltageren kan benytte de forskellige værktøjstyper der anvendes til bearbejdning af bygnings- og møbelkomponenter.Deltageren kan vedligeholde maskinerne ud fra leverandørens anvisninger. Deltageren kan arbejde efter arbejdspladsbrugsanvisninger i forbindelse med bearbejdning.
Varighed: 3 dage

Bearbejdning på kehlemaskiner, træ

Kursusnummer: 48855
Beskrivelse: Deltageren kan opstille og betjene kehlemaskiner med flere spindler. Ved anvendelse af kehlemaskinen til fremstilling af møbel- og bygningskomponenter kan deltageren: udføre firkanthøvling til laminering · multisavning · profile · indtaste NC-programmer. Deltageren kan desuden beregne: skærehastighed ud fra formler og tabeller · fremføringshastighed · omdrejningstal · overfladekvalitet. Deltageren kan arbejde efter Arbejdspladsbrugsanvisning (APB).
Varighed: 5 dage

Tegningsforståelse i træ- og møbelindustri

Kursusnummer: 48857
Beskrivelse: Deltageren kan fremstille og læse tegninger med udgangspunkt i Dansk Standard. Deltageren kan: udføre projektionstegninger i retvinklet projektion · fremstille perspektiv- og frihåndstegninger · udføre konstruktionstegninger manuelt ved hjælp af almindelige tegne-redskaber · udføre grundlæggende geometriske konstruktioner · anvende korrekte stregtyper og papirformater til givne tegneopgaver · sikre, at produktionsgrundlaget er i orden for udførelse af et produkt med udgangspunkt i hovedtegninger, oversigtstegninger, deltegninger, skæresedler og operationskort ·  ud fra rå- og færdigmål udregne spildprocent på et produkt ved hjælp af prislister, lave for- og efterkalkulering af materialepriser.
Varighed: 5 dage

Værktøjer i træindustrien

Kursusnummer: 48858
Beskrivelse: Deltageren kan anvende forskellige værktøjer i træindustrien. Deltageren kan: montere og afprøve faste tapværktøjer · skifte vendeplatter og bagplatter på profilværktøjer med rygfortanding, herunder tilspænding med momentnøgle · udskifte og rengøre knive i afretter og høvlemaskiner · montere spånbryder korrekt · justere ind- og udføringsborde i forhold til skærecirkel på rundkutteren · justere tilbageslagssikring, valser og trykfødder i forhold til skærecirklen på høvlemaskinerne · udskifte, rengøre og montere klinger på forskellige maskintyper · udvælge klinge med den rigtige tandform til bearbejdning af massive træemner, finerede plader og melaminbelagte emner · vælge zerspaner/spånknuser · anvende de specielle monteringssystemer, der knytter sig til denne klingetype på gennemløbsmaskiner · montere og justere ridseklinger i forhold til den pågældende bearbejdning · foretage opstilling og slibning på profilslibemaskine · foretage kontrol, montering og afprøvning af profilknivhoveder med rygfortanding · vælge den korrekte slibeskive og form til en given slibeopgave af skærende værktøjer · anvende køle- og rensevæsker efter producentens anvisninger og gældende miljølovgivning · udføre daglig vedligeholdelse.
Varighed: 5 dage

Maskinelle møbel- og bygningssamlinger

Kursusnummer: 48861
Beskrivelse: Deltageren kan udføre maskinelle møbel- og bygningssamlinger. Deltageren kan anvende følgende maskiner: afkorter · båndsav · afretter · tykkelseshøvl · rundsav · diverse bore- og stemmemaskiner · båndpudser · fræser · tapfræser. Deltageren kan anvende: forskudt land · forland med og uden fremtræk · bagland · skabelon og anløbsring · tapslæde · udstyr til små og store emner. Deltageren kan desuden: optimere bearbejdningshastigheder ud fra værktøjsdiametre · anvende matematiske formler og tabeller til beregning af fremføringshastighed i forhold til overfladekvalitet. Deltageren kan arbejde efter Arbejdspladsbrugsanvisning (APB).
Varighed: 5 dage