Uge 43

Alle kurser afholdes på Skive College

Bundsystemer til siddemøbler

Kursusnummer: 49080
Beskrivelse: Arbejdsmarkedsuddannelsen er udviklet til ufaglærte medarbejdere, der arbejder med eller som ønsker at arbejde med bundsystemer til polstermøbler.
Varighed: 4 dag

 

Åbent værksted, Grundlæggende NC – CNC 

CNC-styret overfræser, maskinlære,træ

Kursusnummer: 44727
Beskrivelse: Deltageren kender bestykningsmulighederne på CNC-styrede overfræsere, motorer, spindler, optagelser, bordtyper, værktøjsvekslere og styringer. Deltageren kan gennemføre kørsel til referencepunkt, udføre stop- og nødstopsprocedure samt betjene maskinen til givne fræseopgaver. Deltageren kan endvidere udvælge, montere og udmåle værktøj og indtaste data i værktøjsbank samt udmåle emnenulpunkt og indstille korrekt omdrejningshastighed i forhold til værktøj, sikkerhed og fræse-opgave. Deltageren kender endvidere forskel på maskin- og emnenulpunkter.
Varighed: 1 dag